Promotie-begeleiding

Promovendi worden lang niet altijd goed ondersteund bij het schrijven van hun proefschrift. Eén op de drie promovendi haakt voortijdig af; één van de oorzaken is onvoldoende begeleiding.  

Extra hulp bij promoveren is dan ook nodig. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek en Promotiebegeleiding (NIOP) biedt extra begeleiding bij het schrijven en/of starten van een proefschrift aan een universiteit of hogeschool of in eigen tijd (buitenpromovendi). 

Oprichter Heleen van Luijn: “We richten ons op mensen die vastlopen tijdens het promoveren. Soms ziet men door de bomen het bos niet meer, heeft de professor geen tijd of geeft nauwelijks feedback, is de motivatie weg of ontbreekt het doorzettingsvermogen. Maar ook bij promotieplannen, de wens tot doelgerichter werken of een sparringpartner, is dit het juiste adres. Het kan net dat laatste zetje geven om plannen daadwerkelijk te realiseren.” 

Onderzoek  

Het NIOP initieert zelf ook onderzoek en begeleidt ook niet-promovendi, (maatschappelijke) instellingen en bedrijven bij de opzet en uitvoering van sociaalwetenschappelijk en filosofisch-ethisch onderzoek.