Begeleiders

introtekst

Heleen van Luijn

Heleen van Luijn

Promotiebegeleider

Dr. Heleen van Luijn studeerde Cultuur- en Godsdienstpsychologie en Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring als onderzoeker, universitair docent en onderzoeksmanager aan diverse (Nederlandse) universiteiten en onderzoeksinstellingen. In 1996 is zij gepromoveerd op onderzoek naar een ambivalente kinderwens bij vrouwen. Zij heeft gewerkt voor de Universiteit van Tilburg (UvT), de Vrije Universiteit (VU), de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Roosevelt Academy. Ook werkte zij als research fellow op de afdeling Sociale Geneeskunde van Harvard University. In al deze functies heeft zij studenten, onderzoekers en promovendi begeleid bij het doen van onderzoek.

Bernadette van Hout-Wolters

Bernadette van Hout-Wolters

Promotiebegeleider

Prof. dr. Bernadette van Hout-Wolters was van 1990-2011 hoogleraar onderwijskunde en weten- schappelijk directeur aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is momenteel als gasthoogleraar aan deze universiteit verbonden. Ook is ze lid van de wetenschappelijke adviesraad van de landelijke onderzoeksschool Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen (ICO). Binnen het onderzoeksprogramma waaraan ze leiding gaf (getiteld ‘Skills related to knowledge acquisition in secondary education’), waren verschillende soorten promovendi werkzaam (1e, 2e en 3e geldstroom, HBO-promovendi en leraren VO). Ze waren afkomstig uit allerlei vakgebieden (geschiedenis, natuurkunde, economie, psychologie, Nederlands, etc.). Het begeleiden van die promovendi vond ze een boeiend deel van haar functie. Van Hout-Wolters studeerde psychologie (functieleer en ontwikkelingspsychologie) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voordat ze naar Amsterdam ging, werkte ze als onderzoeker, onderwijs- ontwikkelaar en docent aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit. Ze promoveerde aan de Universiteit van Tilburg (cum laude). Ze is (co-)auteur van vele artikelen, hoofdstukken en boeken, voornamelijk op het gebied van leer- en denkstrategieën van leerlingen/studenten binnen verschillende vakgebieden. Haar praktijkgerichte boek ‘Studiemethoden’ beleefde een tiental herdruk-ken. Een bewerkte versie ervan (‘Studeer Effectief’) wordt ook nu nog bij veel opleidingen gebruikt (Pilot, Van Hout-Wolters e.a., Noordhoff, 2012).

Michiel Roscam Abbing

Michiel Roscam Abbing

Promotiebegeleider

Dr. Michiel Roscam Abbing promoveerde op een proefschrift over Rembrandt aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij als politicoloog afstudeerde. Hij heeft onderzoekservaring in verschillende disciplines, waaronder vervoerseconomie en veiligheidskunde, maar heeft vooral ervaring en affiniteit met historisch onderzoek. Hij is als scriptiebegeleider verbonden aan snelafstuderen.nl en als onderzoeker aan de Plastic Soup Foundation. Roscam Abbing is verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Limburg, de TU-Delft en het Nibra (Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, tegenwoordig het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid). Roscam Abbing heeft veel ervaring met onderzoek en het schrijven of redigeren van artikelen en onderzoeksverslagen. Hij heeft meer dan vijftig publicaties op zijn naam over uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn zowel voor een breed publiek als voor specialisten geschreven.

Dr. Susan Ketner

Dr. Susan Ketner

Promotiebegeleider

Dr. Susan Ketner studeerde Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 promoveerde zij op een onderzoek naar identiteitsvorming van Marokkaanse jongeren in Nederland: “Marokkaanse wortels, Nederlandse grond. Exploratie, bindingen en identiteitsstrategieën van jongeren van Marokkaanse afkomst”. In dit proefschrift combineert zij een ontwikkelingspsychologische invalshoek en een etnografische blik met een godsdienstwetenschappelijke analyse. Tijdens haar promotietraject verzorgde zij verschillende colleges en begeleidde ze meerdere onderzoekers en afstudeerstudenten. Na haar promotie heeft Susan eerst gewerkt als docent op een middelbare school. Daarna was zij enkele jaren beleidsonderzoeker, eerst bij Variya in Almelo en later bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht. Haar projecten richtten zich met name op de terreinen zorg & welzijn, diversiteit, jeugd en participatie. Vanuit deze ervaring is zij in 2013 begonnen als zelfstandig ´expert in het sociale domein´. Zij wordt op projectbasis ingehuurd door onder andere gemeenten, zelforganisaties en onderwijsinstellingen.

Dr. Math de Vaan

Dr. Math de Vaan

Promotiebegeleider

Dr. Math de Vaan is bedrijfskundige en organisatie-socioloog, heeft een eigen communicatie- en organisatieadviespraktijk en is lid van de Orde van organisatiekundigen en adviseurs. Hij studeerde Ontwikkelingssociologie en Culturele antropologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn ervaringen als leidinggevende en extern adviseur, leidden tot een promotie-onderzoek (als buitenpromovendus) naar de politieke dimensie in arbeidsorganisaties (het spel achter de schermen) aan de Business Universiteit Nyenrode. Na zijn studie werkte Math de Vaan als docent sociologie en studiebegeleider aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie. Hij vervolgde zijn loopbaan bij de Consumentenbond, eerst als onderzoeker en redacteur, later als woordvoerder en manager van de communicatie-afdeling. Daarna leidde hij bij Radio Nederland Wereldomroep een stafafdeling voor markt-onderzoek, marketing en communicatie, distributiebeleid, omroepbeleid, juridische zaken en bestuursondersteuning. Eind jaren negentig zette Math de Vaan zijn communicatie- en organisatieadviespraktijk op. Hij voert onderzoeks- en adviesopdrachten uit in de private en de (semi)publieke sector. In de private sector werkte en werkt hij voor onder meer Philips, Royal Wessanen, Scania, Robert Half International, HTM en de Etam Groep. In de (semi)publieke sector zijn opdrachtgevers ministeries, provincies, gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, het Schadefonds Geweldmisdrijven en de Dopingautoriteit.