Begeleiders

Het NIOP maakt gebruik van ervaren promotiebegeleiders. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor.

Dr. Heleen van Luijn

Dr. Heleen van Luijn

Promotiebegeleider

Dr. Heleen van Luijn studeerde Cultuur- en Godsdienstpsychologie en Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft meer dan 35 jaar ervaring als onderzoeker, universitair docent en onderzoeksmanager aan diverse (Nederlandse) universiteiten en onderzoeksinstellingen. In 1996 is zij gepromoveerd op onderzoek naar een ambivalente kinderwens bij vrouwen. Zij heeft gewerkt voor de Universiteit van Tilburg (UvT), de Vrije Universiteit (VU), de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Roosevelt Academy. Ook werkte zij als research fellow op de afdeling Sociale Geneeskunde van Harvard University. In al deze functies heeft zij studenten, onderzoekers en promovendi begeleid bij het doen van onderzoek. Zij heeft veel artikelen en verschillende boeken op haar naam staan.

Prof. dr. Bernadette van Hout-Wolters

Prof. dr. Bernadette van Hout-Wolters

Promotiebegeleider

Prof. dr. Bernadette van Hout-Wolters was van 1990-2011 hoogleraar onderwijskunde en wetenschappelijk directeur aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is momenteel als gasthoogleraar aan deze universiteit verbonden. Ook is ze lid van de wetenschappelijke adviesraad van de landelijke onderzoeksschool Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen (ICO). Ze heeft verschillende soorten promovendi (1e, 2e en 3e geldstroom, HBO-promovendi en leraren VO) afkomstig uit allerlei vakgebieden begeleid. Van Hout-Wolters studeerde psychologie (functieleer en ontwikkelingspsychologie). Ze promoveerde aan de Universiteit van Tilburg (cum laude). Ze is (co-)auteur van vele artikelen, hoofdstukken en boeken, voornamelijk op het gebied van leer- en denkstrategieën van leerlingen/studenten.

Dr. Michiel Roscam Abbing

Dr. Michiel Roscam Abbing

Promotiebegeleider

Dr. Michiel Roscam Abbing promoveerde op een proefschrift over Rembrandt aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij als politicoloog afstudeerde. Hij heeft onderzoekservaring in verschillende disciplines, maar heeft vooral ervaring met historisch onderzoek. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Plastic Soup Foundation. Roscam Abbing heeft o.a. gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Limburg, en de TU-Delft. Roscam Abbing heeft veel ervaring met onderzoek en het schrijven of redigeren van artikelen en onderzoeksverslagen. Hij heeft meer dan vijftig publicaties op zijn naam over uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn zowel voor een breed publiek als voor specialisten geschreven.

Dr. Susan Ketner

Dr. Susan Ketner

Promotiebegeleider

Dr. Susan Ketner studeerde Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 promoveerde zij op een onderzoek naar identiteitsvorming van Marokkaanse jongeren in Nederland: “Marokkaanse wortels, Nederlandse grond. Exploratie, bindingen en identiteitsstrategieën van jongeren van Marokkaanse afkomst”. In dit proefschrift combineert zij een ontwikkelingspsychologische invalshoek en een etnografische blik met een godsdienstwetenschappelijke analyse. Tijdens haar promotietraject verzorgde zij verschillende colleges en begeleidde ze meerdere onderzoekers en afstudeerstudenten. Na haar promotie heeft Susan gewerkt als beleidsonderzoeker o.a. bij het Verwey-Jonker Instituut. Haar projecten richtten zich met name op de terreinen zorg & welzijn, diversiteit, jeugd en participatie.

Dr. Math de Vaan

Dr. Math de Vaan

Promotiebegeleider

Dr. Math de Vaan is bedrijfskundige en organisatie-socioloog, heeft een eigen communicatie- en organisatieadviespraktijk en is lid van de Orde van organisatiekundigen en adviseurs. Hij studeerde Ontwikkelingssociologie en Culturele antropologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn ervaringen als leidinggevende en extern adviseur, leidden tot een promotie-onderzoek (als buitenpromovendus) naar de politieke dimensie in arbeidsorganisaties (het spel achter de schermen) aan de Business Universiteit Nyenrode. Hij heeft als onderzoeker en manager gewerkt bij de Consumentenbond, en leidde bij Radio Nederland Wereldomroep een stafafdeling voor markt-onderzoek. Eind jaren negentig voert Math de Vaan onderzoeks- en adviesopdrachten uit in de private en de (semi)publieke sector (o.a. voor Philips, Royal Wessanen, ministeries, provincies en gemeenten).