Onderzoek

Naast hulp bij promoveren, biedt het NIOP ook ondersteuning aan:

Andere onderzoekers (niet-promovendi) die vastlopen met hun onderzoek of een onderzoek willen starten (o.a. aan Klinisch Psychologen-in-opleiding);

Instellingen en bedrijven die extra onderzoeksondersteuning nodig hebben bij (een deel van het) onderzoek of onderzoek willen starten. 

De meeste onderzoeksprojecten die worden ontwikkeld en/of uitgevoerd betreffen sociaalwetenschappelijk en filosofisch-ethisch onderzoek. Voorbeelden van projecten die in het verleden door de begeleiders zijn uitgevoerd:

  • Psychologische hulp bij onverklaard somatisch lijden
  • Besluitvorming van medisch-ethische toetsingscommissies (METCs) over klinische kankertrials 
  • Verbetering data-infrastructuur Sociale Wetenschappen
  • Het hogere in de lage landen