Promotie-begeleiding

Doelgroepen: Universitaire promovendi, HBO-promovendi, HBO-docenten die willen/moeten promoveren, buitenpromovendi, en mensen met promotieplannen (nagenoeg alle disciplines; ook in het Engels).

Doel: met meer plezier en doelgerichter werken aan een proefschrift. 

Methode: Eén-op-één-begeleiding en workshops (Van idee tot probleemstelling, Structureren van teksten, Effectief omgaan met je (co) promotor, en Prioriteiten stellen).

Ook kan men deelnemen aan intervisiebijeenkomsten (elke zes weken) met andere (aankomende) promovendi. 

Kennismakingsgesprek

Tijdens een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt besproken wat voor hulp bij het promoveren nodig en gewenst is. Op basis daarvan wordt een begeleidingsplan opgesteld. Dit plan zal altijd bestaan uit één-op-één-bijeenkomsten en eventueel één of meerdere workshops die het proces van promoveren versnellen en vergemakkelijken.

Eén-op-één-begeleiding

Tijdens de één-op-één-begeleiding wordt gesproken over de problemen waar de kandidaat tegen aan loopt en worden vooraf ingestuurde teksten besproken. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn: de opzet van het onderzoek, de data-analyse of de verslaglegging van de resultaten. Deze bijeenkomsten duren meestal een uur en vinden in de regel plaats in Den Haag.   

Hulp-bij-promoveren-workshops 

1. Van idee tot probleemstelling (VIP)

Op basis van de theorie ga je zelf aan de slag met de doelstelling, vraagstelling en deelvragen van je onderzoek. Na afloop van de workshop heb je een concept probleemstelling.

2. Structureren van teksten

Wat is een goede structuur voor een tekst? Hoe neem je de lezer bij de hand? En hoe voorkom je grindpadzinnen? 

3. Omgaan met je (co)promotor

Hoe kun je ervoor zorgen dat je de goede relatie met je (co)promotor behoudt en er geen conflicten ontstaan? En hoe kun je ervoor zorgen dat hij of zij zich houdt aan de gemaakte afspraken? Workshop met de inzet van trainingsacteur Dieuwke Helder.

4. Prioriteiten stellen

Als een promotieonderzoek uit deelonderzoeken bestaat, moeten vaak diverse taken tegelijkertijd plaatsvinden. Je bent bijvoorbeeld midden in het schrijven van een artikel, terwijl het vorige terugkomt van de review en aangepast moet worden voor het opnieuw ingestuurd kan worden. Hoe bewaar je het overzicht? En hoe combineer je promoveren met gezin en/of werk? Hoe zorg je dat je de juiste dingen op de juiste tijd doet?  

Duur: 4 uur per workshop

Kosten: 90 euro per workshop

Locatie: Den Haag 

Proefschrift Intervisie (PI)

Ook contact met en feedback van andere promovendi bieden hulp bij het promoveren. Onder begeleiding kun je daarom deelnemen aan zes-wekelijkse intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderzoeksvoorstellen of hoofdstukken/artikelen in wording van (potentiële) promovendi met elkaar besproken en becommentarieerd. Ook is er de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over andere zaken waar je tegenaan loopt tijdens je promotietraject (max. aantal deelnemers: 12).

Duur: 3 uur

Kosten: 350 euro

Aanmelden: info@promotiebegeleiding.nl of T. 06 20417693

Kosten

De kosten van de één-op-één-begeleiding zijn afhankelijk van het begeleidingstraject dat wordt gekozen. Op basis van de individuele hulpvraag, worden de kosten berekend tijdens het gratis kennismakingsgesprek. 

De workshops (4 uur) kosten 90 euro per workshop.

Proefschrift Intervisie (3 uur) kost 350 euro per jaar  voor 8 bijeenkomsten (het is mogelijk om vrijblijvend een losse bijeenkomst te volgen).

De kosten voor de promotiebegeleiding zijn aftrekbaar voor de belasting. Ook zijn werkgevers vaak bereid de kosten voor het schrijven van een proefschrift en hulp bij het promoveren (deels) op zich te nemen. 

HBO-promovendi

Steeds meer HBO-medewerkers zijn bezig met een proefschrift. Vooral deze groep heeft extra hulp nodig bij het promoveren. Zij lopen vaak eerder tegen problemen op dan andere promovendi, omdat op HBO-instellingen veel minder een onderzoekscultuur heerst dan op universiteiten. Het is niet vanzelfsprekend dat zij in hun directe werkomgeving kunnen spreken over hun promotieproject of de problemen die ze tijdens het promoveren tegenkomen. De kans is daarom groter dat zij vastlopen met het onderzoek of het schrijven. Ook voor degenen die nog moeten starten met promoveren, is het soms lastig om een goed onderzoeksvoorstel te formuleren of een geschikte promotor te vinden.  Het NIOP kan dan net die extra ondersteuning bieden die nodig is.